Праскова

Основни болести и неприятели по прасковата са къдравост, сачмянка, брашнеста мана, кафяво гниене, вирусни болести, листни въшки, щитоносни въшки, източен плодов червей, анарзия, костилкоплодова листна оса, листозавивачки, листогризещи гъсеници, акари, педомерки и др. Борбата с тях се провежда чрез агротехнически и химически мероприятия от листопада до прибиране на реколтата. 

ОТ ОКАПВАНЕ НА ЛИСТАТА ДО ПРЕЦЪФТЯВАНЕ

Срещу сачмянка, кафяво гниене, брашнеста мана, струпясване и др. , короните на дърветата се почистват от мумифицираните плодове, сухи и заразени клони и клончета, паяжинни гнезда на гъсеници и др. , а изрязаните части се изгарят.

Изсъхналите дървета се изкореняват, а изсъхналите и счупени клони по здравите дървета се изрязват и изгарят.

Срещу къдравост, сачмянка и др. се пръска непосредствено след окапване на листата с бордолезов р-р – 2%, Делан 750 СК – 0,1%, Тирам 80 ВП – 0,3%, Дитан М 45 – 0,3%, Скор 100 ЕК – 0,02%, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,3%, Шампион ВП – 0,3%, Косайд 101 ВП – 0,3%.

Срещу ларвите на костилкоплодовата листна оса и срещу различни болести почвата се обработва за заравяне на окапалите листа и плодове.

Срещу щитоносни въшки, листни въшки, акари, педомерки и др. неприятели се пръска с Акарзин – 3% или масло РЗ – 3%.

ОТ ПРЕЦЪФТЯВАНЕ ДО ОКАПВАНЕ НА НЕОПЛОДЕНИТЕ ПЛОДЧЕТА – ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МАЙ

Непосредствено след прецъфтяване

Срещу брашнеста мана се пръска с Фалкон 460 ЕК – 30 мл/дка, Топсин М 70 ВП – 0,1%, Систан 12 Е – 0,03%, Скор 250 ЕК – 0,02%, Байфидан 250 ЕК – 0,015%.

Срещу сачмянка – с Дитан М 45 – 0,3%, Тирам 80 ВП – 0,3%.

Срещу кафяво гниене – Систан 12 Е – 0,04%. Срещу тези болести се провежда още едно-две пръскания в интервал от 10 – 12 дни.

Срещу листни въшки, щитоносни въшки, костилкоплодова оса, анарзия, листозавивачки, педомерки, листогризещи гъсеници и др. неприятели се пръска с Нуреле Д – 0,05%, Релдан 50 ЕК – 0,15%, Би-58 – 0,07%, а само срещу листни въшки – с Моспилан 20 СП – 0,0125%, Газел – 0,0125%. С един от посочените препарати се пръска един или два пъти, в зависимост от плътността на неприятелите. При необходимост от второ пръскане то се провежда 10-12 дни след първото. Борбата срещу болестите и неприятелите се провежда едновременно.

ОТ ОКАПВАНЕ НА НЕОПЛОДЕНИТЕ ПЛОДЧЕТА ДО БЕРИТБАТА НА РАННИ СОРТОВЕ ПРАСКОВИ – ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ЮНИ

Срещу източния плодов червей при необходимост се провеждат три пръскания:

1/. първо – през третото десетдневие на май;

2/. второ – през първото десетдневие на юни;

3/. трето – през втората половина на юни;

Използва се Релдан 50 ЕК – 0,1%, Моспилан 20 СП – 0,0125%, Газел – 0,0125%, Децис 2,5 ЕК – 0,04%. Тези препарати се използват с предимство при първо и второ пръскане, тъй като са токсични и срещу листни и щитоносни въшки, листогризещи гъсеници, педомерки, ларви на костилкоплодовата листна оса и др. При трето пръскане освен с един от тях, може да се пръска със Суперсект 10 ЕК – 0,0125%, Децис 2,5 ЕК – 0,04%. Второто и третото пръскане са насочени и срещу ларви на анарзия.

Срещу късно кафяво гниене и сачмянка при чести и обилни валежи, а при сухо време и срещу брашнеста мана, се провеждат две пръскания – първото-към средата на юни, а второто – 10 -12 дни по-късно. Пръска се с един от посочените за тези болести фунгициди, а пръскането по време се съчетава с това за неприятелите.

ОТ БЕРИТБАТА НА РАННИТЕ СОРТОВЕ ПРАСКОВИ ДО СЕПТЕМВРИ

При необходимост срещу второ поколение на източния плодов червей се провеждат 2-3 пръскания – първо-през първото десетдневие на юли, второ-средата на юли и трето-към 25-30 юли. Последното пръскане е насочено и срещу ларви от второ поколение на анарзията.

Срещу късно кафяво гниене при благоприятни условия за неговото развитие се провежда едно пръскане към средата на юли. Използват се препарати с по-кратък карантинен срок.

През август се провежда борба /при необходимост/ срещу трето поколение на източния плодов червей и срещу второ и част от трето поколение на анарзията.

Срещу причинителите на болести обикновено се пръска с фунгициди предпазно или в началото на заразяване на растенията. Срещу неприятелите обаче препарати се използват само когато плътността им е достигнала определено равнище, известно като праг на икономическа вредност. При основните неприятели на прасковата праговете са следните:

1. Източен плодов червей – 1,5-3% нападнати леторасти или плодове.

2. Анарзия – 3-5% нападнати леторасти или плодове.

3. Калифорнийска щитоносна въшка – не се допуска нападение.

4. Листни въшки – 10-15 яйца на 1 линеен метър клонка или 8-10% нападнати леторасти.

5. Акари – зимни яйца – 800-1000 яйца на 1 линеен метър клонка или 6-10 подвижни форми средно на лист.

6. Обикновени щитоносни въшки – 5 или повече ларви на 1 линеен метър клонка през пролетта /март/.

7. Костилкоплодова листна оса – 3-4 и повече възрастни оси средно на дърво или 5-8% нападнати леторасти.

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ

  • Касорон Г – 8-10 гр/дка – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Внася се рано напролет, извън вегетационния период на културата.
  • Стомп 330 ЕК – 600 мл/дка – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен рано напролет след първата обработка на почвата.
  • Баста 15 СЛ – 600 мл/дка – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внесен в активна вегетация на плевелите.
  • Раундъп – 400-1200 мл/дка – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.
  • Глифозат 360 С – 400-1200 мл/дка – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България