Агрофарм ООД търси двама представители /агрономи/

Агрофарм ООД търси двама представители /агрономи/ за: Област Пазарджик и Област Пловдив и Южна България. Желателно е да са завършили Растителна защита/бакалавър/, специализация в трайни насаждения – лозя, овощни и др. Да притежават...

Read more

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

АГРОФАРМ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0280-C01за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“...

Read more
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България