topsin-3funguran-2

Циперкил / Цитрин Мakc

CitrinMax_logo-2

Активно вещество: Циперметрин 500 г/л

Функция: Цитрин Макс е висококонцентриран пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Цитрин Макс е ефикасен при голям брой неприятели с гризещи и пробиващо-смучещи устни органи, при полски, зеленчукови, овощни и украсни култури.

Категория: Product ID: 1369

Описание на продукта:

Регистрация

Култура Неприятел Доза
мл/дка
Коли­
чество
работен
разтвор
л/дка
Момент
на
прило­
жение
Максима­лен
брой
прило­жения
за
вегетация
Каранти­нен
срок
Житни Листни въшки (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum), Житни листозавивачки (Cnephasiasp.) 5 10-100* При поява на неприятеля 1 28 дни
Царевица Царевичен стъблен пробивач (Ostrinianubilalis) и Sesamia nonagrioides, Sesamia vueteria 15 10-100* При поява на неприятеля 2 не се изисква
Маслодайна

рапица

Рапична стъблена бълха (Psylliodes chryso- cephata), Рапичен скритохоботник (Ceutorhyn- chus assimilis), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Рапична листна oca (Athalia rosae), Ра­пичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus quadridens) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 49 дни
Лен Синя ленова бълха (Aphtona euphorbiae), Лено- ва бълха (Lingitarsusparvulus), Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 49 дни
Лозя Лозова цикада (Empoasca vitis), Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), Шарен гроздов молец (Lobesia botrand), Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana) 6 10-100* При поява на неприятеля 1 21 дни
Лозя Филоксера (Philloxeravastatrix) 5 10-100* При поява на неприятеля 1 21 дни
Декоратив­ни рози Листни въшки (Aphididae) 10 10-100* При поява на неприятеля 2 не се изисква
Домати Памукови нощенки (Heliothis armigera, Spodop- tera littoralis), Картофен молец (Phthorimaea operculella), Бели пеперуди (Pieris sp.), Зелеви молци (Plutellasp.), Зелеви нощенки (Mamestra sp.), Гамозначна нощенка (Autographagamma), Зимен сив червей (Agrotissegetum) 10 10-100* При поява на неприятеля 2 3 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 7 дни
Фасул Листни въшки (Aphididae) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 14дни
Леща Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Зър- нояди (Bruchidae) и Листни въшки (Aphids) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 14 дни
Грах Хоботници (Curculionidae), Листни въшки (Aphididae), Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Зърнояди (Bruchidae), Гамозначна нощенка (Autographagamma) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 14дни
Бакла Листни въшки (Aphididae), Зърнояди (Bruchi­dae), Хоботници (Curculionidae) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 14 дни
Лук и Чесън Молец по праза (Acrolepiaassectella), 1pmc(Thripstabaci) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 7 дни
Праз lpmc(Thripstabaci) 5 10-100* При поява на неприятеля 2 7 дни
Картофи Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) 5 10-100* При поява на неприятеля 7 дни
Ряпа Репна пеперуда (Pieris brassicae) 5 10-100* При поява на неприятеля 7 дни

*Работният разтвор се определя в засимост от момента на приложение и фазата на културата.
Приложението в комбинация със Силвет позволява намаляване на работния разтвор с до 40%.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България