Фертилекс®NSMg + глицин

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® NSMg е течен тор с преобладаващо съдържание на Mg и сяра, предназначен основно за рапица, царевица и житни култури (пшеница, ечемик, овес и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни протеини в растенията, което се отразява благориятно върху процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Балансираното съотношение на магнезий, сяра и глицин във Фертилекс® NSMg осигурява едновременно стартиране и развитие на всички култури, респективно високи добиви и качествена продукция.

Категория: Product ID: 2108

Описание на продукта:

Състав
Общ Азот (N) амиден 16%
Магнезиев оксид (MgO) 7%
Сяра (S) 5%
Микроелементи:
Водоразтворим Бор (B) 0.02%
Мед (Cu) 0.01%
Желязо (Fe) 0.06%
Манган (Mn) 0.03%
Молибден (Mo) 0.03%
Цинк (Zn) 0.02%
Микроелементите Cu, Fe, Mn, Zn са в хелатна форма (EDTA).

Характеристика: плътност 1.36 кг/л, pH стойност 7.2±0.5

Употреба: Прилага се самостоятелно или смесен с продукти за растителна защита след проведен тест. Да не се смесва с продукти съдържащи калций, поради получаване на неразтворима утайка.
Листно: 300-400 мл/дка
Почвено: 3-5 л/декар
Житни култури: От фаза братене до фаза изкласяване; рапица – от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж; царевица – фаза 5-9 лист, други култури – прилага се по време на активен вегетационен растеж.

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България