Фертилекс® Zn – Цинк

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® Zn  е течен тор за предотвратяване и коригиране дефицита на цинк в растенията. Микроелементът цинк оказва пряко или косвено влияние върху много физиологични и биохимични процеси в растителния организъм – фотосинтеза, дишане, синтез на хлорофил, растежни хормони и др. Тази многостранна роля на цинка се обу­славя от участието му в редица важни ензими. При недостиг на цинк се задържа растежа и настъпва пълно прекратяване нарастването на междувъзлията (розетъчна бо­лест), листата се покриват с хлоротични петна, плодовете остават дребни и деформирани.
Най-силна нужда от цинк изпитват лозата, овощните дървета, царевицата, соята, доматите и др.

Категория: Product ID: 2114

Описание на продукта:

Състав
Цинк (Zn) 10%

Характеристика: плътност 1.24 кг/л, рН на концентрата 2.9±0.5

Смесимост: може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.

Начин на приложение: листно.

Употреба: 100-300 мл/дка, в зависимост от културата.

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България