Фертилекс® Universal

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® Universal се прилага във всички фази от развитието на растенията. Оптималното съдържание на азот, фосфор и калий в съотношение 1:1:1 го правят универсален и подходящ за различни видове култури. Балансираната формула на Фертилекс®Universal осигурява повишаване устойчивостта на третираните растения към заболявания и стресови фактори, подобрява развитието на листна маса и укрепва кореновата система. При интензивни култури Фертилекс® Universal може да се прилага през 10-14 дни, гарантирайки високи добиви и качествена продукция.

Категория: Product ID: 2105

Описание на продукта:

Състав
Общ Азот (N) 10%
Фосфорен пентаоксид  (P2O5) 10%
Калиев оксид (K2O) 10%
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с EDTA 0.03%
Цинк (Zn), хелатирано с EDTA 0.02%
Мед (Cu), хелатиран с EDTA 0.01%
Бор (B) 0.02%
Молибден (Mo) 0.002%

Характеристика: плътност 1.28 кг/л, pH стойност 7.3±0.5

Употреба: Фертилекс® Universal може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди. Не смесвайте Фертилекс®Universal с продукти, които съдържат нехелатирани калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300-500 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение

При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България