domark-1

Фертилекс® PK

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® PK е подходящ за приложение при картофи, лозя, ягодоплодни, зеленчуци, овощни, слънчоглед и др. Високата му скорост на абсорбация, проникване и ефективност благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи. Опти­мално балансираният състав на формулацията със завишено съдържание на фосфор и мед индуцира естествената устойчивост на културите към патенциални болести. Фертилекс® PK подобрява формирането на кореновата система на растенията и спомага за възстановяване про­цеса на рас­теж по време и след период на стре­сови състояния (суша, градушка и др.).

Категория: Product ID: 2109

Описание на продукта:

Състав
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
Калиев оксид (K2O)
Мед (Cu) хелатиран с EDTА
Цинк (Zn) хелатиран с EDTА
Манган (Mn) хелатиран с EDTА

Характеристика: плътност 1.47 кг/л, pH стойност 8.2

Употреба: Фертилекс® PK  може да се прилага сомостоятелни или смесен с други торове и пестициди. Не смесвайте Фертилекс® PK с про­дукти, които съдържат не хелатирани калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300-400 мл/дка
Почвено: 3-5 л/декар

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България