Фертилекс® K – Калий

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® K е подходящ за приложение при калиево­любиви култури – картофи, слънчоглед, ягодоплодни, лозя, зеленчуци и др. Органичната форма на елемента Калий във Фертилекс® K, както и балансираният състав на микроелементите осигуряват оптималното им усвояване от растенията и гарантират високи и качествени добиви. Нуждите от Калий за повечето култури се увеличават значително през периодите на бърз растеж и развитие на плодове, което определя момента на третиране с Fertilex® K. Неговият нисък солеви индекс, високи буферни свойства и комплексообразуващи способности, благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи.

Категория: Product ID: 2107

Описание на продукта:

Състав
Калиев оксид (K2O) 20%
Бор (B) 0.02%
Желязо (Fe), хелатирано с EDTA    0.06%
Манган (Mn), хелатиран с EDTA    0.03%
Цинк (Zn), хелатирано с EDTA    0.02%
Мед (Cu), хелатиран с EDTA    0.01%
Молибден (Mo) 0.002%

Характеристика: плътност 1.29 кг/л, pH стойност 6.2±0.5

Употреба: Фертилекс® K може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.
Листно: 300-500 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка

Съвети за безопасност

S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България