spirspirospirok

СПИРОКС Д

Активно вещество: спироксамин 400г/л+дифеноконазол 50г/л

Механизъм на действие: СПИРОКС Д е нов, мощен, системен фунгицид, съдържащ две активни вещества с допълващ се и синергичен начин на действие от различни химични групи – спирокеталамини и триазоли. Комбинацията от две активни вещества с различен механизъм на действие има силен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект срещу брашнеста мана, черно гниене и червен бренер по лоза. Спироксамин подтиска биосинтеза на ергостерола по начин, различен от този на инхибиторите на деметилирането (DMI). Дифеноконазол инхибира формирането на хаустории, развитието на мицела и образуването на колониите. СПИРОКС Д прониква бързо и се разпределя в растенията, като по този начин не се повлиява от валежи, паднали два часа след третиране и в същото време предпазва новия прираст.

Категория: Product ID: 2334

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Лозя – винени и десертни сортове – брашнеста мана, черно гниене – 50мл/дка.

За десертните сортове – листно приложение от отворен трети лист до край на цъфтежа (BBCH 13-69) .

За винените сортове – листно приложение от отворен трети лист до затваряне на грозда (BBCH 13- 77)

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Лозя – винени и десертни сортове – червен бренер – 50мл/дка.

За десертните сортове – листно приложение от отворен трети лист до край на цъфтежа (BBCH 13-69) .

За винените сортове – листно приложение от отворен трети лист (ВВСН 13) до съобразно карантинния срок.

Максимален брой третирания – 3 за сезон, през 14 дни.

Карантинен срок – 35 дни

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България