floramait-1
floramait-3

СЛАЙД

СЛАЙД – за контрол на охлюви и голи охлюви за всички култури

Активно вещество: железен фосфат 29,7 г/кг

СЛАЙД е молускицид, продукт за растителна защита с нисък риск под формата на гранулирана примамка, готова за употреба, съдържаща активното вещество с нисък риск: железен фосфат.
СЛАЙД действа чрез поглъщане върху голям брой видове охлюви, по-специално на сивите и черните охлюви.

СЛАЙД е продукт, който може да се използва в биологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848.

Категория: Product ID: 2321

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култури Вредители Доза на приложение
Всички ядливи и неядливи култури, растения в площи за отдих (на полето и в оранжерии) Голи охлюви и охлюви 500- 700 г продукт/дка
Фуражни растения Голи охлюви и охлюви 500- 700 г продукт/дка


Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България