МИКАЛ ФЛАШ

Активно вещество: 500г/кг фозетил-алуминий + 250г/кг фолпет

Системно-контактен фунгицид за контрол на обикновена мана и екскориоза по лозя.

Категория: Product ID: 2292

Описание на продукта:

Стимулатор на естествената защитна реакция срещу маната. Прониква за 30 минути.
Отлична превантивна защитана лозата.
Дълъг интервал между третиранията – 12-14 дни защита.
Липса на резистентност

РЕГИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Срещу екскориоза /Phomopsis viticola/ и мана /Plasmopara viticola/ по лозата в доза 300г/дка.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България