КАПЕТАН

Активно вещество: КАПТАН – 800 г/кг

КАПЕТАН е фунгицид с контактно действие, предназначен за превантивно пръскане на ябълки,круши, дюли, мушмули и круши-Наши.

Категория: Product ID: 2291

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

При ябълки и круши за контрол на струпясване (Venturia spp.), антракноза (Gleosporium spp.),
късно кафяво гниене по плодовете (Monilia fructigena), нектриален рак (Nectria galligena) и
Stemphylium vesicarium (само по круша), в доза 188 г продукт/дка. Прилага се от фенофаза на
развитие на културата ВВСН 51 – „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци“.

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

При дюли, мушмули, круши-Наши за контрол на късно кафяво гниене (Monilinia fructigena),
при дюли за контрол на загиване (мумифициране) завръзите на дюлята (Monilinia cydoniae),
в доза 188 г продукт/дка. Прилага се от фенофаза на развитие на културата ВВСН 51 –
„набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени
участъци“.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България