ГЛИГОЛД

Активно вещество: глифозат 360г/л

Функция на продукта: тотален хербицид със системно действие.

Категория: Product ID: 2344

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

За употреба само на открито

Култури Плевели Момент на приложение Максимален брой приложения на година Доза (мл продукт/дка)

 

Семкови овощни видове (ябълки, круши)* Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200 мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

750-1000  мл/дка

Костилкови овощни видове (кайсия, нектарина, праскова, череша, слива)* Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

500-1000  мл/дка

Бадеми* Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

500-1000  мл/дка

Лозя (десертни, винени сортове)* Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

500-1000  мл/дка

Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

500-1000  мл/дка

Необработваеми земи/полета

 

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка

 

400-600  мл/дка

Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 500-1000  мл/дка
По напоителни и отводнителни канали и канавки** Влаголюбиви плевели След поникване на плевелите 1 800-1000  мл/дка
Маслини (трапезни маслини)*

 

Да не се прилага при маслини за производство на маслиново масло.

Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

 

500-1000  мл/дка

Цитрусови култури (портокал, мандарина, лимон, грейпфрут, цитрон)* Едногодишни житни и широколистни плевели След поникване – по време на най – интензивния растеж на плевелите 1-2 150-200  мл/дка
Многогодишни плевели Преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите 1 или разделено на две: 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно 400-600  мл/дка

 

 

750-1000  мл/дка

* насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развити. Максимална еднократна доза – 1 л продукт/дка.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България