Велум Прайм

Velum-Prime-logo

Активно вещество: Флуопирам 400 г/л

Функция: ВЕЛУМ ПРАЙМ има локално и системно действие. Препоръчва се превантивната употреба на продукта. Активното вещество флуопирам е от нов клас химични съединения пиридил-етил-бензамиди от групата на SDHI – инхибиторите. То прониква в растението през кореновата система и се придвижва системно по ксилема (акропетално), не се движи низходящо. Нематоцидният ефект е най-силно изразен срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. Освен нематоциден ефект, ВЕЛУМ ПРАЙМ показва и висока ефикасност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови.

Категория: Product ID: 1371

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура За борба срещу Доза на прилагане мл/дка Количество ра­ботен разтвор на декар – л/дка Момент на прилагане Максимален брой приложения за вегетация Интервал между тре­тиранията
Домати, патладжани, пипер, краставици, корни­шони, тиквички, пъпеши, дини, тикви (в оранжерии) Галови нематоди (Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita).

Продуктът има и фунгицидно действие срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

37,5 – 62,5 (по-ни­ската доза се при­лага при слабо до средно нападение от нематоди) 200-600 Първо приложение (почвено):

1 до 3 дни преди или след разсаждане Второ приложение:

15-30 дни след разсаждане

2 15-30 дни
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България