Ачиба 5 ЕК

Активно вещество: Квизалофоп-п-етил 50 г/л

Механизъм на действие: АЧИБА 5 ЕК е селективен хербицид със системно действие, който се абсорбира от листната маса на чувствителните растения и се придвижва много бързо чрез флоема и ксилема в тях. Натрупва се в точките на нарастване и по този начин осигурява пълното загиване на плевелите.

Категория: Product ID: 2295

Описание на продукта:

Първите симптоми на характерно пожълтяване или пурпурно оцветяване се появяват 3 дни след третирането по младите листа, а до 7-14 дни настъпва некроза на върховете, листата и целите плевели.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Маслодайна рапица – срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури – 120мл/дка.
Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели – 150мл/дка.
Памук, Фасул – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели – 150-250мл/дка.
Картофи – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели – 150-300мл/дка.
Домати (полско производство) – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели – 150-175мл/дка.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България