АЛИЕТ ФЛАШ

Активно вещество: АЛУМИНИЕВ ФОЗЕТИЛ – 800 г/кг

Функция: Алиет флаш е фунгицид с пълно системно действие. Продуктът е с предпазно и лечебно действие като се придвижва в растението както възходящо предпазвайки новия прираст, така и низходящо предпазвайки корените и стъблата.

Категория: Product ID: 2293

Описание на продукта:

РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА

Срещу мана /Pseudoperonospora cubensis/ при краставици (оранжерийно и полско производство) в доза 300г/дка (0,3%).

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България