Консултации

Квалифицирани консултации по телефона и на място от специалисти – агрономи – растителна защита.

Доставка на място

Доставка на място на заявени количества ПРЗ, торове и семена в цялата страна в срок до 24 часа

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България