ИНСЕКТИЦИДИ, АКАРИЦИДИ И ДР.
Наименование на препарата Опаковка
АБАНТО 100 мл
АБАНТО 50 мл
АБАНТО 20 мл
АВАНТ 150EK 50 мл
АВАНТ 150EK 20 мл
АВАНТ 150EK 5 мл
АКАРЗИН 300 мл
АКРАМАЙТ 480 СК 20 мл
ВЕЛУМ ПРАЙМ 100 мл
ГАЗЕЛ 20 СП 50 г
ГАЗЕЛ 20 СП 20 г
ГАЗЕЛ 20 СП 6 г
ГАЗЕЛ 20 СП 3 г
ГАЗЕЛ 20 СП 1,5 г
МОСПИЛАН 20СП 20 г
МОСПИЛАН 20СП 6 г
МОСПИЛАН 20СП 3 г
МОСПИЛАН 20СП 1,5 г
ДАНИТРОН 5 СК 50 мл
ДЕКА ЕК 100 мл
ДЕКА ЕК 50 мл
ДЕКА ЕК 20 мл
ДЕЛТАГРИ 50 мл
ДЕЛТАГРИ 20 мл
ДЕЦИС 100 ЕК 100 мл
ДЕЦИС 100 ЕК 50 мл
ДЕЦИС 100 ЕК 30 мл
ДЕЦИС ТРАП 20 бр.
КОРАГЕН 20СК 20 мл
КОРАГЕН 20СК 10 мл
КОРАГЕН 20СК 2 мл
МЕТАШ 500 г
МЕТАШ 300 г
МЕТАШ 100 г
РЕКВИЕМ ПРАЙМ 100 мл
ЦАЙПЕРсоник 10 ЕК 100мл
ЦАЙПЕРсоник 10 ЕК 50мл
ЦАЙПЕРсоник 10 ЕК 30мл
ЦИТРИН МАКС 100 мл
ЦИТРИН МАКС 50 мл
ЦИТРИН МАКС 20 мл
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК 100 мл
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК 50 мл
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК 20 мл
СИВАНТО ПРАЙМ 50 мл
СИВАНТО ПРАЙМ 20 мл
СУМИЦИДИН 5ЕК 50 мл
СУМИЦИДИН 5ЕК 20 мл
ТЕПЕКИ 10г
ФИУНГИЦИДИ
Наименование на препарата Опаковка
АЛИЕТ ФЛАШ 100 г
АЛИЕТ ФЛАШ 30 г
БОРДОЛЕЗОВ  РАЗТВОР 330 г
ДОМАРК 10ЕК 50 мл
ДОМАРК 10ЕК 20 мл
ИНФИНИТО СК 100 мл
ИНФИНИТО СК 30 мл
КАПЕТАН 200 г
КАПЕТАН 100 г
КАПТАН 80ВГ 200 г
КАПТАН 80ВГ 100 г
ЛУНА СЕНСЕЙШЪН 100 мл
ЛУНА СЕНСЕЙШЪН 50 мл
МАНАМИД 100 СК 50 мл
МАНАМИД 100 СК 20 мл
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ 200 г
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ 100 г
МИКАЛ ФЛАШ 150 г
ОПТИКС ДИСПЕРС 250 г
ОПТИКС ДИСПЕРС 100 г
ОПТИКС Р 200 г
ОПТИКС Р 100 г
ОРИУС 25 ЕВ 50 мл
ОРИУС 25 ЕВ 20 мл
ПРОКСАНИЛ 200 мл
ПРОКСАНИЛ 50 мл
ПРОКСАНИЛ 30 мл
ПРОКСАНИЛ 20 мл
ПРОПЛАНТ 722 СЛ 100 мл
ПРОПЛАНТ 722 СЛ 50 мл
ПРОПЛАНТ 722 СЛ 2х5 мл
ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ 100 г
ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ 50 г
РИДОМИЛ ГОЛД Р 500 г
РИДОМИЛ ГОЛД Р 250 г
РИДОМИЛ ГОЛД Р 100 г
РИДОМИЛ ГОЛД Р 50 г
РИДОМИЛ ГОЛД Р 25 г
СЕРЕНАДА АСО 100 мл
СЕРЕНАДА АСО 50 мл
СИЛВЕТ 408 50 мл
СИЛВЕТ 408 20 мл
СИЛИТ 544СК 500 мл
СИЛИТ 544СК 100 мл
СИЛИТ 544СК 50 мл
СИНСТАР 100 мл
СИНСТАР 50 мл
СИНСТАР 20 мл
ЗОКСИС 250 СК 100 мл
ЗОКСИС 250 СК 50 мл
ЗОКСИС 250 СК 20 мл
СКОР 250 ЕК 100 мл
СКОР 250 ЕК 20 мл
СПИРОКС 100 мл
СПИРОКС 50 мл
СПИРОКС Д 100 мл
СПИРОКС Д 50 мл
СПИРОКС Д 20 мл
СУИЧ 62.5 ВГ 50 г
СУИЧ 62.5 ВГ 10 г
СЯРА 80 ВГ 180 г
СЯРА 80 ВГ 60 г
ТРИБЕЙЗ 100 мл
ФИТОСАРКАН СЛ 250 мл
ФИТОСАРКАН СЛ 100 мл
ФИТОСАРКАН СЛ 50 мл
ФЛИНТ МАКС 50 г
ФЛИНТ МАКС 20 г
ФЛИНТ МАКС 5 г
ФОЛИКУР 250 ЕВ 100 мл
ФОЛИКУР 250 ЕВ 50 мл
ШАМПИОН ВП 500 г
ШАМПИОН ВП 300 г
ШАМПИОН ВП 150 г
ШАМПИОН ВП 75 г
ШАМПИОН ВП 15 г
ХЕРБИЦИДИ
Наименование на препарата Опаковка
ГЛИФОН 500 мл
ГЛИФОН 200 мл
ГЛИФОН 100 мл
КОСМИК 500 мл
КОСМИК 200 мл
КОСМИК 100 мл
ДЕВРИНОЛ  4Ф 10 мл
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 250 мл
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 100 мл
ЗЕНКОР 600 СК 100 мл
ЗЕНКОР 600 СК 50 мл
ЗЕНКОР 600 СК 20 мл
КЛИОФАР 600 СЛ 25 мл
АЧИБА 5 ЕК 200 мл
ПАНТЕРА 40ЕК 200 мл
СЕЛЕКТ СУПЕР 200 мл
СЕЛЕКТ СУПЕР 100 мл
ДИКОПУР Ф 200 мл
ДИКОПУР Ф 100 мл
ХЕРБОКСОН ТОП 200 мл
ХЕРБОКСОН ТОП 100 мл
ШАРПЕН 33 ЕК 200 мл
ШАРПЕН 33 ЕК 100 мл
ЗЕБА 50 г
ДОСТАВКА ДО 24 ЧАСА ОТ ПУСНАТА и ПОТВЪРДЕНА ЗАЯВКА ДО ОФИСА на АГРОФАРМ.
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България