ЦАЙПЕРсоник 10 ЕК

Активно вещество: Циперметин – 100 г/л

Механизъм на действие: ЦАЙПЕРсоник 10 ЕК е високоефективен пиретроиден инсекицид с контактно, стомашно и репелентно действие. Притежава бърз инициален ефект срещу всички стадии от развитието на неприятелите.

Категория: Product ID: 2290

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Култура Вид неприятел Доза
Житни Листни въшки (Aphididae) 25 мл/дка
Рапица Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) 15 мл/дка
Ябълки Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella) 30 мл/дка
Ябълки Ябълков миниращ молец (Lyonetiidae, Yponomeutidae) 30 мл/дка
Картофи Колорадски бъмбар (Leptinotarsa decemlineata) 20 мл/дка
Лозя Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) 40 мл/дка
Лозя Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana) 50 мл/дка
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България