Фертилекс® Starter

Течен тор за мощна коренова система и интензивен растеж    

Предназначение: Фертилекс® Starter е предназначен за подхранване на всички видове култури в началната фаза от развитието им. Продуктът улеснява тяхното вкореняване и осигурява интензивен и балансиран растеж. Фертилекс® Starter подобрява формирането на кореновата система на растенията и спомага за рестартиране процеса на растежа им след стресови периоди като разсаждане, суша, силен дъжд и др. Високото съдържание на фосфор във формулацията индуцира естествената устойчивост на културите към поте­н­циал­ни болести, като допринася за получаване на оптимални добиви и гарантира качество на продукцията.

Категория: Product ID: 2106

Описание на продукта:

Състав
Общ Азот (N) 8%
Фосфорен пентаоксид  (P2O5) 27%
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с EDTA 0.03%
Бор (B 0.02%
Молибден (Mo) 0.002%
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA    0.02%
Мед (Cu), хелатирана с EDTA 0.01%

Характеристика: плътност 1.29 кг/л, pH стойност 6.2±0.5

Употреба: Фертилекс® Starter може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди. Не смесвайте Фертилекс® Starter с продукти, които съдържат нехелатирани калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300-500 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България