terminator-1

Терминатор 4СК

terminator

Активно вещество: 40 г/л НИКОСУЛФУРОН

Селективен системен хербицид с листно действие за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица.

ТЕРМИНАТОР 4СК като листен хербицид се поема бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира делението на меристемните тъкани чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Растенията спират веднага своето развитие. В течение на 2-3 седмици постепенно придобиват антоцианова окраска и загиват.

Категория: Product ID: 1693

Описание на продукта:

Спектър на действие:

ТЕРМИНАТОР 4СК е високоефективен срещу балур от коренища, видове кощрява, кокоше и кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви. Токсичен е и за редица широколистни плевели като: щир, звездица, овчарска торбичка, абутилон, дива ряпа, росопас, синап, лютиче, спореж, черно куче грозде, лайка и слънчоглед самосевка.

Разрешен за употреба в Република България:

За борба срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица (доза – 125м л/дка).

Внася се във фаза 2-ри – 8-ми лист на царевицата и до 15-20 см височина на балура (2-ри – 4-ти лист). В по-късни фази от развитието на царевицата е възможно намаляване от хербицидния ефект в резултат на препокриване на плевелната

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България