supersekt-01
supersekt-2supersekt-3supersekt-4

ТАЛИЗМА ЕК

Активни вещества: 80 г/л ЦИПЕРМЕТРИН  ; Синергист – Пиперонил бутоксид 228 г/л

Функция: Тализма ЕК е високоефективен продукт, за унищожаване и дългосрочно предпазване от насекомни неприятели на празни складови помещения и зърно, чрез дезинсекция или директно третиране на зърното. Унищожава веднага наличните неприятели – моментален ефект на пиретроида – и предпазва помещенията и зърното (в зависимост от дозата) от 6 месеца до две години след прилагане. Формулацията е специално разработена за складове с продължителен ефект сходен на фосфороорганичните съединения, но с къс карантинен срок. Трайно унищожава всички летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари, посредством контактното и стомашно действие или вдишване на пиретрида, подсилен с дългото последействие на синергиста.Има широк спектър на действие срещу различни вредители като гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и паяци по зърното и сушените плодове.

Категория: Product ID: 284

Описание на продукта:

Разрешени употреби:

Съхранявани в складове: пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, лимец, царевица, ориз – срещу складови неприятели: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов молец, молец по сушените плодове, брашнест акар, плесенен акар – 10-20мл/тон зърно.

Празни складови помещения – срещу насекоми и акари при съхраняване на зърно – 30-60мл/100м2

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България