sumicidin-3sumicidin-2sumicidin-4

Сумицидин 5 ЕК

sumicidin

Активно вещество: 50г/л ЕСФЕНВАЛЕРАТ

Функция: Сумицидин 5 ЕК е инсектицид със стомашно и контактно действие с бърз начален ефект и добро последействие. Активното вещество – есфенвалерат има по-добре изразено стомашно действие. При попадане в организма на насекомите чрез храната, при контакт, или чрез вдишване продуктът преминава в кръвта и чрез нея достига нервната система. Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на йони и предизвиква нервна възбуда и смърт. Продуктът притежава също репелентно (отблъскващо) и антифидантно (подтискащо апетита) действие.

Категория: Product ID: 1354

Описание на продукта:

Сумицидин 5 ЕК е инсектицид със широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизвод ството и др.

Разрешена употреба на препарата: Сумицидин 5 ЕК е одобрен в Р. България за борба срещу:

Kултура Hеприятел Доза/Конц. Каран. срок
овощни ябълков плодов червей, източен плодов червей, кръгло миниращ молец, червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка,сива пъпкозавивачка, анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса, сливов плодов червей 0,02% 14
крушова листна бълха 0,03% 14
Пипер.оранж. зелена прасковена листна въшка 0,02% 14
Пипер на открито зелена прасковена листна въшка 20 мл/дка 14
Краст.-оранж. памукова листна въшка 0,02% 14
Хризантема листни въшки 0,02% 14
Лозя шарен гроздов молец 0,025% 14
Люцерна за семе грахова листна въшка, петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник(ларви), пъпкова галица, (възрастно), цветова галица (възрастно), маков листояд 20 мл/дка 14
 Пасища ливадна пеперуда – гъсеници II и III възраст 25 мл/дка 14
ливадна пеперуда – гъсеници IV и V възраст 30 мл/дка 14
Рапица Рапичен цветояд 20 – 30 мл/дка 35
Картофи колорадски бръмбар 15 мл/дка 14
Житни вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица 25 мл/дка 14
Захарно цвекло цвеклови бълхи 25 мл/дка 14
Зеле зелева нощенка, зелев молец 25 мл/дка 14
Грах грахов зърнояд 25 мл/дка 14
Захарно цвекло зелева нощенка, 40 мл/дка 14
Пасища италиански скакалец, марокански скакалец 40 мл/дка 14
Тютюн тютюнев трипс 50 мл/дка 14
зелена прасковена листна въшка 80 мл/дка 14

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България