СПИРОКС

Активно вещество: спироксамин 500г/л

Механизъм на действие:  нов, мощен, системен фунгицид с много силно предпазно и лечебно действие, с изкореняващ ефект срещу брашнеста мана по лоза (Uncinula necator). Подтиска биосинтеза на ергостерола по начин, различен от този на инхибиторите на деметилирането (DMI). Прониква бързо в растенията и по този начин не се повлиява от валежи, паднали два часа след третиране.

Категория: Product ID: 2332

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Лозя – винени и десертни сортове – брашнеста мана – 60мл/дка – листно приложение от фенофаза BBCH 12 (втори отворен лист) до края на вегетацията.

Максимален брой третирания – 4 за сезон, през 7-16 дни.

Карантинен срок – 14 дни за десертни и 35 дни за винени сортове.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България