sinstar-1
sinstar-2sinstar-4sinstar-3

Синстар

sinstar

Активно вещество: 250 г/л АЗОКСИСТРОБИН

Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие. Стимулира фотосинтезата ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията.

Категория: Product ID: 1786

Описание на продукта:

Регистрирана употреба в България:

ПШЕНИЦА:

Брашнеста мана /Erysiphegraminis f.sp.tritici/
Жълта ръжда /Puccinia striiformis/
Кафява ръжда /Puccinia recondite/
Ранен листен пригор /Septoria tritici Rob.exDesm./
Петносване на класовете /Septorianodorum/
Черни листни петна /Lcptosphaeria nodorum/

В доза на дка – 100 мл/дка


ЕЧЕМИК:

Брашнеста мана /Erysiphegraminis f.sp.tritici/
Жълта ръжда /Puccinia striiformis/
Кафява ръжда /Puccinia recondite/
Ранен листен пригор /Septoria tritici Rob.exDesm./
Петносване на класовете /Septorianodorum/
Черни листни петна /Leptospbaeria nodoium/
Листен пригор /Rhynchosporium graminicola Heisen/

В доза на дка – 100 мл/дка


ЛОЗЯ:

Брашнеста мана /Uncinula necator/
Мана /Plasmopara viticola/

В доза на дка – 100 мл/дка


ДОМАТИ:

Брашнеста мана /Leveillula taurica/
Листна плесен /CLadosporium fulvum/
Кафяви листни петна /Altemaria solani/
Картофена мана /Phytophtora infestans/

В доза на дка – 70-80 мл/дка


Карантинен срок

  • 35 дни при пшеница и ечемик;
  • 21 дни при лозя;
  • 3 дни при домати.
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България