tribeiz-3tribeiz-2

ПРОКСАНИЛ

Активно вещество: 400 г/л ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД + 50г/л СИМОКСАНИЛ

Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и изкореняващо действие

Категория: Product ID: 2163

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

картофи – картофена мана – 200мл/дка

домати – мана – 250мл/дка

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България