МАНАМИД 100 СК

Активно вещество: ЦИАЗОФАМИД 100г/л

Функция: МАНАМИД 100 СК е превантивен фунгицид за контрол на мана по лозя, домати и картофи. Има висок афинитет към кутикуларните восъци, с умерен капацитет на проникване. Това води до устойчивост на измиване от дъждовете и частично преразпределение в третираната растителност.

Категория: Product ID: 2294

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Срещу мана по лозя /Plasmopara viticola/ в доза 90-110мл/дка (при интервал на приложение 12-14 дни).
Срещу мана по картофи /Phytophtora infestans/ в доза 80мл/дка.
Срещу картофена мана /Phytophtora infestans/ по домати (полско и оранжерийно производство) в доза 80мл/дка.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България