КОСМИК

Активно вещество: глифозат 360г/л

Функция на продукта: тотален, системен, листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни ( в т. ч. и упорити храстовидни), житни и широколистни плевели по време на вегетацията им.

Категория: Product ID: 2347

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Регистриран в Р. Българияв за приложение: При лозя и овощни градини – в доза 400-1200 мл/дка и в ЖП линии- в доза 1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни плевели в активна вегетация и фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели и срещу балур от коренища- фаза 15-20 см височина.

Забележка: Една седмица преди третиране на трайните насаждения да се изрежат лакомците; леторастите да се превържат. Да се третира с насочено пръскане!

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България