ЕЛЕКТИЦИД

Активно вещество: бифеназат 240 г/л

Механизъм на действие: несистемен контактен акарицид с дълго остатъчно действие.

Електицид се прилага чрез листно пръскане в постоянни оранжерии.

Категория: Product ID: 2322

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При украсни култури (неядливи) за контрол на обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) в доза 40 мл продукт/дка, приложена със 100-150 л/дка количество вода.

Момент на приложение: при поява на неприятеля (ВВСН 39 – 69).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България