domark-1
domark-2domark-4

Домарк 10 ЕК

domark-logo

Активно вещество: 100г/л ТЕТРАКОНАЗОЛ

Функция: Домарк 10ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостероловия синтез, продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се придвижва системно по целия лист. Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.

Категория: Product ID: 1399

Описание на продукта:

Разрешена употреба на продукта:

Болест Култура Концентрация
Брашнеста мана
Оидиум
Лозя 0,025 – 0,03%
Брашнеста мана Краставици 0,04 – 0,05%
Брашнеста мана Домати 0,05%

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България