dimilin48-1
dimilin48-4dimilin48-3dimilin48-2

Димилин 480 СК

dimilin-480

Активно вещество: 480г/л ДИФЛУБЕНЗУРОН

Функция: Димилин 48 СК е инсектицид, действуващ контактно на яйцата и стомашно на ларвите на голям брой насекоми. Механизмът на действие се изразява в прекъсване натрупването на хитин в кутикулата, в резултат на което възникват тежки повреди в тъканите на ендокутикулата. Кутикулата не може да устои на мускулното напрежение по време на линеенето,поради което ларвите, които не са парализирани или умрели незабавно, умират в момент на преминаване от една ларвна възраст в друга. Димилин блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии. Димилин не действа на възрастните насекоми, освен косвено, като в известна степен намалява плодовитостта на женските индивиди. Димилин се характеризира със забавен инициален ефект и много добро последействие от порядъка на 40 до 60 дни.

Категория: Product ID: 1380

Описание на продукта:

Разрешена употреба на продукта:

  • За борба срещу марокански и италиански скакалци ( Dociostaurus maroccanus, Calliptamus italicus ) в доза 5 мл/дка + 50 мл/дка Акарзин.
  • За борба срещу кестенов молец (Cameraria ohridella) в доза 0,04% + 0,02% Акарзин, внесен в началото на летежа на пеперудите.
  • За борба срещу листозавивачки и педомерки (Tortricidae и Geometridae), златозадка (Euproctis chrysorrhoea), борова процесионка (Thaumatopoea pytiocampa), ръждива бороволистна оса (Neodiprion sertifer) и гъботворка (Lymantria dispar) по горски видове в доза 10 мл + 50 мл Акарзин + 240 мл вода/дка
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България