nurele-1

АБАНТО

Активно вещество: ПИРЕТРИНИ  – 40 г/л (4,27% w/w)

Характеристики: продуктът е широкоспектърен инсектицид на базата на естествени пиретрини от растителен произход. Действа основно при контакт и се характеризира с бързо и ефикасно действие при контрол на голям брой неприятели по земеделски култури, както на открито, така и в оранжерии, през всички сезони. Продуктът се разгражда бързо, което го прави особено подходящ за използване в близост до полезни насекоми.
Продуктът се препоръчва за включване в програмите за интегрирана и биологична борба с неприятели и при управление проявата на устойчивост у неприятелите.

Категория: Product ID: 1615

Описание на продукта:

Разрешени употреби:

При праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши: срещу прасковена листна въшка (Myzus persicae) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

При лозя срещу лозова цикада (Scaphoideus titanus) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

При домати, патладжани, пипер, краставици, тиквички,  пъпеши , тикви и  дини (на открито или в оранжерии) срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

При марули , полска салата/ кълнове салата, рукола, кресон и кълнове, земен кресон, червен синап, къдраво листна и широколистна ендивия (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло (на открито или в оранжерия) срещу листни въшки (Nasоnovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae) в доза 60 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 66-80 л/дка количество вода.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България