Ягода

Основни болести и неприятели на ягодата са бели листни петна, сиво гниене, фитофторно гниене, брашнеста мана, виолетовокафяви /червени/ листни петна, вертицилийно увяхване, вируси, микоплазмени и бактериални болести, листни въшки /пренасят причинители на болести/, хоботни бръмбари, майски бръмбари, мъхнат бръмбар, ягодов акар, паяжинообразуващи акари, листни оси, голи охлюви, нематоди и др.

Опазването от тези вредители е възможно чрез агротехнически и химически мероприятия – засаждане на качествен и здрав от болести и неприятели разсад.За ограничаване на белите листни петна, червените листни петна, брашнестата мана, листните въшки, акарите, ягодовата нематода, листните оси и др., площите се почистват от изсъхнали листа, слама, растителни остатъци и др. Почвата се обработва.

ОТ БУТОНИЗАЦИЯ НА РАСТЕНИЯТА ДО СЪЗРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ПЛОДОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ХИМИЧНИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

От бутонизация до цъфтеж

 • Срещу бели листни петна се пръска с Косайд 101 ВП – 0,12%, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%, Шампион ВП – 0,15%, Дитан М 45 – 0,2%.
 • Срещу червени листни петна се пръска с Топсин М 70 ВП – 0,1%
 • Срещу фитофторно гниене се използва Ридомил Голд МЦ 68 ВП – 0,25%, Микал Флаш – 0,3%, Корсейт Р ВП – 0,25%.
 • Срещу сиво гниене, в началото на цъфтежа, се пръска с  Топсин М 70 ВП – 0,1%, Тирам 80 ВП – 0,3%, Сумилекс 50 ВП – 0,1%.
 • Срещу брашнеста мана се използва Пънч 40 ЕК – 0,0075%, Систан 24 Е – 0,01%, Байфидан 250 ЕК – 0,015%, Фалкон 460 ЕК – 60 мл/дка.Провеждат се 1 или 2 пръскания – второто-8-10 дни след първото, а към фунгицидните разтвори се прибавя зооцид за борба срещу ягодовото хоботниче и ягодовото стъблохоботче – Децис 2,5 ЕК – 0,03%, Релдан 50 ЕК – 0,15%, Нуреле Д – 0,07%, Моспилан 20 СП – 0,0125%, Газел – 0,0125%. Фосфорорганичните инсектициди са токсични и срещу ягодовата нематода.
 • Ягодов акар и паяжинообразуващи акари – Енвидор 240 СК – 40 мл/дка, Омит 57 Е – 0,1%.

През фенофаза цъфтеж

При необходимост се пръска срещу сиво гниене, бели листни петна, червени листни петна и брашнеста мана. Използва се един от посочените фунгициди при съответната болест без тези, съдържащи мед.

Срещу мъхнат бръмбар се използва Нуреле Д – 0,06%, Суми алфа – 0,04%, Суперсект 10 ЕК – 12,5 мл/дка. Препаратите са токсични и за др. неприятели. Вземат се мерки за предпазване на пчелите от отравяне. При малки площи мъхнатия бръмбар се събира ръчно.

ОТ ПРЕЦЪФТЯВАНЕ ДО УЗРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ПЛОДОВЕ

Провежда се едно пръскане срещу болестите и неприятелите при необходимост. Използва се един от посочените пестициди за съответните вредители.

Срещу голи охлюви се използва Вениш – по 300 гр/дка без карантинен срок, Мезурол Шнекенкорн – по 300 гр/дка с карантинен срок 15 дни.

ПРЕЗ ПЕРИОДА НА БЕРИТБА

При обилни валежи, създаващи изключително благоприятни условия за развитие на сиво гниене може да се пръска със Сумилекс 50 ВП – 0,1%.Пръска се след обиране на узрелите плодове.

СЛЕД БЕРИТБА НА ПЛОДОВЕТЕ

Срещу бели и червени листни петна, листни оси, акари, нематоди и др.болести и неприятели листната маса се окосява, изнася и изгаря, а площите се почистват от постланата слама, където се намират ларви и оси и др. неприятели. Сламата се изгаря.

Срещу ларви на майски бръмбари , ларви на възрастни хоботници и др. неприятели и болести, почвата се обработва , а при малки площи се полива с 40 мл/дка Нуреле Д по 6-8 л/кв.м.

Срещу листни въшки, нематоди, акари и др. неприятели се провежда едно пръскане с един от посочените препарати за съответния неприятел, а срещу възрастните насекоми  на ягодовите коренови хоботници се пръска с Релдан 50 ЕК – 0,15%, Нуреле Д – 0,1%, Дурсбан 4 Е – 0,15%, Моспилан  20 СП – 0,0125%, Газел – 0,0125%. Препаратите са токсични и срещу ларви на листни оси и др. неприятели.

Срещу бели и червени листни петна, фитофторно гниене и др. болести при необходимост може да се проведат 1-2 пръскания с посочените за всяка болест фунгициди.Пръскането се комбинира за едновременна борба и с неприятелите.

Срещу причинителите на болести обикновено се пръска с фунгициди предпазно или в началото на заразяване на растенията.Срещу неприятелите обаче препарати се използват само когато плътността им е достигнала определено равнище, известно като праг на икономическа вредност.При основните неприятели на ягодата праговете са следните:

 1. Ягодово стъблохоботче – през цъфтежа – единични възрастни насекоми; 10-15% нападнати растения;
 2. Ягодово хоботниче – единични възрастни насекоми, установени при бутонизация на растенията; по-късно 10-15% от растенията с повредени цветоносни стъбла.
 3. Голи охлюви – при наличие на първи повреди.

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ

 • Дуал Голд 260 ЕК – 120-150 мл/дка – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди разсаждане.
 • Баста 15 СЛ – 300 мл/дка – срещу едногодишни и многогодшни плевели, внесен след последната беритба в активна вегетация на плевелите.
 • Пантера 40 ЕК – 150-250 мл/дка – срещу едногодишне и многогодишне житни плевели, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите.
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България