Ябълка

Основни болести и неприятели при ябълката, налагащи ежегодна борба с тях, са струпясване, брашнеста мана, късно кафяво гниене, ябълков плодов червей, ябълкова плодова оса, листоминиращи молци, листни и щитоносни въшки, листозавивачки, листогризещи гъсеници, педомерки, хоботни бръмбари, акари и др. Опазването от тези и др. вредители се осъществява чрез мероприятия от зимния покой на дърветата до окапване на листата пред есента.

С резитбата за плододаване се изрязват и изгарят всички изсъхнали и счупени клони и клончета, а изсъхналите дървета се изкореняват. Изрязват се гъсеничните гнезда на златозадката, бялата овощна пеперуда, яйчните пръстенчета на пръстенотворката, а мумифицираните плодове се обират и изгарят.

Обработката на почвата през март допринася за унищожаване или влошаване условията за развитие на ларвите на ябълковата плодова оса, ларвите и какавидите на листоминиращите молци и на причинителите на струпясването, кафявото гниене и др болести.

Зимно пръскане през втората половина на март с Акарзин 3% или масло РЗ – 3% за унищожаване на ларвите на щитоносни въшки и яйца на акари, листни въшки, педомерки и др неприятели.

Предцъфтежно пръскане – провежда се от фаза „миши уши” до показване боята на цветовете, от края на март до средата на април. Насочено е срещу основните болести и неприятели.

 

БОЛЕСТИ

 

Струпясване и брашнеста мана – пръска се с един от следните фунгициди: Пънч 40 ЕК – 0,0075%, Систан 24 ЕК – 0,03%, Вектра 10 ЕК – 0,03%, Флинт макс – 20 гр/дка.

Само срещу струпясване – Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%, Шампион ВП – 0,15%, Силит 40 СК – 0,15%, Дитан М 45 – 200 гр/дка и др.

Само срещу брашнеста мана – Топсин М 70 ВП – 0,15%, Байфидан 250 ЕК – 0,01%, Кумулус – 0,9% и др.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

Насекоми – листогризещи насекоми, хоботни бръмбари, ябълкова плодова оса, листни въшки, щитоносни въшки и др. Пръска се с Релдан 50 ЕК – 0,12%, Нуреле Д – 0,06%, Дурсбан 4 Е – 0,15%, Алсистин – 0,05%, Децис 2,5 ЕК – 0,04%.

Акари – червен овощен акар – пръска се с Енвидор 240 СК – 40 мл/дка, Омит 57 Е – 100 мл/дка.

Фунгицидите, инсектицидите и акарицидите могат да се смесват за едновременна борба с вредителите, но изпръскването на смесите да става непосредствено след смесването.

 

ЦЪФТЕЖНО ПРЪСКАНЕ

 

Извършва се след окапване на ? от венечните листа срещу струпясване и брашнеста мана. Пръска се с : Топсин М 70 ВП – 0,15%, Пънч 40 ЕК – 0,175%, Флинт макс – 20 гр/дка, Систан 12 Е – 0,06%, Вектра 10 СК – 0,03%. Изрязват се всички леторасти с признаци на заболяване от брашнеста мана, а при наличие на листогризещи гъсеници , педомерки и листозавивачки към фунгицидния разтвор да се прибавя Дипел 2 Х – 0,1%.

 

СЛЕДЦЪФТЕЖНИ ПРЪСКАНИЯ

 

Първо следцъфтежно пръскане – провежда се към края на април – първото десетдневие на май срещу струпясване, брашнеста мана, кафяво гниене, ябълкова плодова оса, листоминиращи молци, листогризещи гъсеници, педомерки, листни въшки, ябълкова запетаевидна щитоносна въшка и др.

– срещу болестите се пръска с  Пънч 40 ЕК – 0,0075%, Вектра 10 СК – 0,03%, Систан 24 ЕК – 0,03%, Топсин М 70 ВП – 0,15%, Силит 40 СК – 0,15%, Флинт макс – 20 гр/дка и др.

– срещу насекомните неприятели  се пръска с Алсистин 25 ВП – 0,05%, Нуреле Д – 0,075%, Моспилан 20 СП – 0,0125%, Газел – 15 гр/дка, Релдан 40 ЕК – 120 мл/дка, Дурсбан 4Е – 150 мл/дка.

Изрязват се всички леторасти с признаци на заболяване от брашнеста мана.

Второ цъфтежно пръскане – провежда се към средата на май срещу струпясване, брашнеста мана, листоминиращи молци, листозавивачки, листогризещи гъсеници, педомерки и др неприятели с един от посочените при първо следцъфтежно пръскане инсектициди и фунгициди.

Трето следцъфтежно пръскане – провежда се през втората половина на май, основно срещу струпясване и ларви от първо поколение на ябълков плодов червей.

–          срещу струпясване се пръска с Рубиган 12 ЕК – 0,06%, Пънч 40 ЕК – 0,0075%, Систан 12 Е – 0,06%, Вектра 10 СК – 0,03%, Топсин М 70 ВП – 0,15%, Фоликур 250 ЕВ – 0,04%, Шавит 72 ДВГ – 0,2%, Силит 40 СК – 0,16%.

–          срещу ябълков плодов червей се пръска с Релдан  40 ЕК – 0,12%, Нуреле Д – 0,06%, Дурсбан 4 Е – 0,2%, Алсистин 25 ВП – 0,05%, Димилин 480 СК – 0,04%, Суперсект 10 ЕК – 30 мл/дка.

Четвърто следцъфтежно пръскане – провежда се през първото десетдневие на юни, главно срещу струпясване, ябълков плодов червей и срещу ларви от първо поколение на калифорнийската щитоносна въшка. Използват се фунгициди и инсектициди, посочени при трето следцъфтежно пръскане.

Пето и шесто пръскане – се провеждат срещу ябълков плодов червей, калифорнийска щитоносна въшка и срещу струпясване с вече посочените за тези вредители пестициди. Петото пръскане се провежда в началото на втората половина на юни, а шестото – през третото десетдневие на месеца. Шестото пръскане е последно срещу струпясване и първо поколение на ябълков плодов червей. Само при силно чувствителни сортове и валежи могат да се проведат още 1-2 пръскания срещу струпясването. При пето и шесто пръскане срещу струпясването може да се използва Флинт макс – 20 гр/дка, Дитан М 45 – 200 гр/дка, Пънч – 0,005%, Систан 12 Е – 0,045%, Рубиган 12 ЕК – 0,045%. Използваните инсектициди са токсични и срещу листозавивачки, листогризещи гъсеници и др насекоми.

През юли и август се развива основната част от популациите на калифорнийската щитоносна въшка. По ябълката вредят още корогризачки, листозавивачки, листоминиращи молци. Създават се и условия за масово размножаване на червения овощен акар. Срещу тези  неприятели се провеждат 4-5 пръскания, главно срещу ябълковия плодов червей.

Седмо, осмо, девето, десето и единадесето пръскане  се провеждат от средата на юли до края на август – началото на септември.

–          седмо – към средата на юли.

–          осмо – трето десетдневие на юли.

–          девето – първо десетдневие на август.

–          десето – второ десетдневие на август.

–          единадесето – трето десетдневие на август – началото на септември

При седмо – десето пръскане се използва  един от инсектицидите, посочени към трето следцъфтежно пръскане, а при единадесето – инсектицид с по-кратък карантинен срок – Релдан 40 ЕК, Моспилан 20 СП, Газел. През юли, при масово размножаване  на червения овощен акар, към използвания инсектицид се прибавя и един от следните акарициди – Ортус 5 СК – 0,05%, Омит 57 Е – 0,1%, Енвидор 240 СК – 40 мл/дка .

След беритбата на плодовете и окапване на 2/3 от листата се пръска с Карбамид – 5-7% , а почвата се обработва.

СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ СЕ ПРЪСКА ПРЕДПАЗНО ИЛИ В НАЧАЛОТО НА ЗАРАЗЯВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА, А СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ – ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ПЛЪТНОСТ, ИЗВЕСТНА КАТО ПРАГ НА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЕДНОСТ.

 

  1. Ябълков плодов червей – 2-3% повредени плодове по време на беритбата на плодовете.
  2. Листоминиращи молци – 3-4 яйца или 3-4 мини на лист с големина до 3 мм.
  3. Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка – през втората половина на април – 15-20 ларви на клонка с дължина 1м, а през юли и август 3-5% плодове със заселени въшки.
  4. Ябълкова плодова оса – 3-4 оси средно на едно 8-10 годишно дърво или 4-6% повредени плодчета.
  5. Педомерки – 2-3 яйца на клонка с дължина 1м, 6-8 гъсеници на 100 цветни кичура.
  6. Листозавивачки – 8-10 гъсеници на 100 цветни кичура, 8-10% повредени плодове през август.
  7. Листни въшки – 15-20 яйца на клонка с дължина 1м, 10-15% от леторастите, заселени с въшки.
  8. Мъхнат бръмбар – 8-10 бръмбара на 100 цветни кичура.
  9. Червен овощен акар – 1000-1200 яйца на клонка с дължина 1м, до края на май – 4-6 подвижни акара средно на лист, от края на май до края на август – 8-12 подвижни акара средно на лист.

 

Праговете на икономическа вредност са ориентировъчни и зависят от очакваната реколта, използваните препарати и др условия.

Сроковете на пръскане са съобразени с фенологичното развитие на вредителите в България.

 

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ

 

–          Касорон 6,7 Г – 8-10 кг/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внесен рано на пролет извън вегетацията на културата.

–          Стомп 330 ЕК – 600 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен рано на пролет след първата обработка на почвата.

–          Баста 15 СЛ – 600 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внесен в активна вегетация на плевелите.

–          Глифозат С 360 – 400-1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.

–          Раундъп – 400-1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България