logo_eu_brand_bglogo_op_brand_bg-site

АГРОФАРМ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0280-C01за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта се изразяват в осигуряване на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициент за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България