ТРИМУР

Активно вещество: 750г/кг ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ

Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели

Категория: Product ID: 2167

Описание на продукта:

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Пшеница, Ечемик – 1,0-2,0г/дка

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България