rankona15-3
rankonamiks-1rankona15-2

Таркза 06 ФС

tarkza-60-fs

Активно вещество: ТЕБУКОНАЗОЛ 60г/л

Функция: Системен фунгицид, предназначен за предпосевно третиране на семена на зърнено-житни култури. Унищожава спорите на болестите, пренасяни през почвата, по семенната обвивка и в семето.

Категория: Product ID: 1684

Описание на продукта:

Разрешен за употреба в Р. България с:

ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ /зимно и пролетно/
БОЛЕСТИ ДОЗА КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР
Мазна главня по пшеница (Tilletia tritici) 50 мл/100 кг семена 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Праховита главня по пшеница (U. tritici)
Стъблена главня по пшеница (Urocystis tritici)
Septoria spp. 50 мл/100 кг 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Fusarium spp.
ЕЧЕМИК /зимен и пролетен/
БОЛЕСТИ ДОЗА КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР
Покрита главня по ечемика (Ustilago hordei) 50 мл/100 кг семена 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Праховита главня по ечемика (U. Nuda)
Ленточна болест по ечемика (Pyrenophora graminea)
Septoria spp. 50 мл/100 кг семена 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Fusarium spp.
ОВЕС, РЪЖ
БОЛЕСТИ ДОЗА КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР
Покрита главня по ечемика (Ustilago hordei) 50 мл/100 кг семена 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Septoria spp. 50 мл/100 кг семена 0.5 – 0,55 л/100кг семена
Fusarium spp.
Phone: 0888 637 082
Fax: (034) 44-59-87
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България