ИНСЕКТИЦИДИ, АКАРИЦИДИ И ДР.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА ОПАКОВКА
АДМИРАЛ 10ЕК 50 мл
АДМИРАЛ 10ЕК 100 мл
АКАРЗИН 300 мл
АКТАРА 25 ВГ 4 г
АЙКЪН 10 СК 20 мл
БИ-58 100 мл
БИ-58 50 мл
ВЕНИШ 100 г
ВЕНИШ 300 г
ГАЗЕЛ 20 СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 1,5 г
ГАЗЕЛ 20 СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 3 г
ГАЗЕЛ 20 СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 6 г
ГАЗЕЛ 20 СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 50 г
ГАЗЕЛ 20 СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 100 г
МОСПИЛАН 20СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 1,5 г
МОСПИЛАН 20СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 3 г
МОСПИЛАН 20СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 6 г
МОСПИЛАН 20СП  /200 г/кг ацетамиприд/ 20 г
МОСПИЛАН 20СГ  /200 г/кг ацетамиприд/ 3 г
МОСПИЛАН 20СГ  /200 г/кг ацетамиприд/ 6 г
ДЕКА 2,5ЕК /делтаметрин 25 г/л/ 20 мл
ДЕКА 2,5ЕК /делтаметрин 25 г/л/ 50 мл
ДЕКА 2,5ЕК /делтаметрин 25 г/л/ 100 мл
ДЕЛТАГРИ /делтаметрин 25 г/л/ 20 мл
ДЕЛТАГРИ /делтаметрин 25 г/л/ 50 мл
ДЕЦИС 2,5ЕК  /делтаметрин 25 г/л/ 20 мл
ДЕЦИС 2,5ЕК  /делтаметрин 25 г/л/ 50 мл
ДЕЦИС 2,5ЕК  /делтаметрин 25 г/л/ 100 мл
ЕНВИДОР 240 СК 30 мл
ЕНВИДОР 240 СК 50 мл
ЕФОРИЯ 0453К 250 мл
ЕФОРИЯ 0453К 50 мл
ЕФЦИМЕТРИН 10ЕК 50 мл
КАРАТЕ ЗЕОН 5 СК 20 мл
КОРАГЕН 20СК 2 мл
НИСОРАН 5ЕК 20 мл
НИСОРАН 5ЕК 50 мл
НУПРИД 20СЛ 25 мл
НУПРИД 20СЛ 50 мл
НУПРИД 20СЛ 100 мл
НУПРИД 20СЛ 250 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 2х8 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 20 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 30 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 50 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 100 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 250 мл
НУРЕЛЕ ДУРСБАН 500 мл
ОРТУС 20 мл
ОРТУС 50 мл
САНМАЙТ 20ВП 7,5 г
САНМАЙТ 20ВП 15 г
САНМАЙТ 20ВП 50 г
СУМИЦИДИН 5ЕК 20 мл
СУМИЦИДИН 5ЕК 50 мл
СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА 20 мл
СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА 50 мл
ФЛОРАМАЙТ 240 СК 20 мл
ФЛОРАМАЙТ 240 СК 40 мл
ФЮРИ 10ЕК 50 мл
ФЮРИ 10ЕК 20 мл

ФУНГИЦИДИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА ОПАКОВКА
АКОИДАЛ ДФ 100 г
АКОИДАЛ ДФ 200 г
АКРОБАТ ПЛЮС 50 г
АКРОБАТ ПЛЮС 100 г
АКРОБАТ ПЛЮС 200 г
АКРОБАТ Р 125 г
АКРОБАТ Р 250 г
АЛИЕТ ФЛАШ 30 г
АЛИЕТ ФЛАШ 100 г
АРМЕТИЛ М 125 г
АРМЕТИЛ М 250 г
БАЙФИДАН 250ЕК 10 мл
БАЙФИДАН 250ЕК 20 мл
БАЙФИДАН 250ЕК 50 мл
БАЙФИДАН 250ЕК 100 мл
БОРДОЛЕЗОВ  РАЗТВОР 330 г
ВЕРИТА ВГ 15 г
ВЕРИТА ВГ 75 г
ВЕРИТА ВГ 150 г
ДИТАН М45 50 г
ДИТАН М45 100 г
ДИТАН М45 500 г
ДИТАН ДГ 20 г
ДИТАН ДГ 100 г
ДИТАН ДГ 200 г
ДИТАН ДГ 500 г
ДИТАН ДГ 1 кг
ДОМАРК 10ЕК 2х5 мл
ДОМАРК 10ЕК 25 мл
ИКУЕЙШЪН ПРО 4 г
ИКУЕЙШЪН ПРО 20 г
ИКУЕЙШЪН ПРО 40 г
ИНФИНИТО 30 мл
ИНФИНИТО 100 мл
КОРСЕЙТ Р 20 г
КОРСЕЙТ Р 125 г
КОРСЕЙТ Р 250 г
КОСАЙД 60 г
КОСАЙД 120 г
КОСАЙД 240 г
КУАДРИС 250 СК 25 мл
КУПРОЦИН СУПЕР  М 200 г
КУПРОЦИН СУПЕР М 500 г
КУПРОЦИН СУПЕР М 1 кг
МАНФИЛ 75 ВГ 20 г
МАНФИЛ 75 ВГ 50г
МАНФИЛ 75 ВГ 100 г
МАНФИЛ 75 ВГ 500 г
МИКАЛ ФЛАШ 150 г
МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ 150 г
ОРИУС 25 ЕВ 20 мл
ОРИУС 25 ЕВ 50 мл
ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ 50 г
ПРОПЛАНТ 2х2 мл
ПРОПЛАНТ 2х5 мл
ПРОПЛАНТ 50 мл
ПРОПЛАНТ 100 мл
ПРОПЛАНТ 500 мл
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 25 г
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 50 г
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 100 г
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 250 г
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 500 г
СИНСТАР 25 мл
СИНСТАР 50 мл
СИЛВЕТ 20 мл
СИЛИТ 40СК 50 мл
СИЛИТ 40СК 100 мл
СИЛИТ 40СК 500 мл
СИН КАМЪК 500 г
СКОР 250 ЕК 20 мл
СКОР 250 ЕК 100 мл
ТАРКЗА 250 ЕВ 20 мл
ТАРКЗА 250 ЕВ 50 мл
ТИРАМ 80 ВГ 100 г
ТИРАМ 80 ВГ 300 г
ТИРАМ 80 ВГ 900 г
ТОПАЗ 100 ЕК 20 мл
ТОПАЗ 100 ЕК 100 мл
ТОПСИН М 70ВДГ 20 г
ТОПСИН М 70ВДГ 50 г
ТОПСИН М 70ВДГ 100 г
ФАЛКОН 20 мл
ФАЛКОН 30 мл
ФАЛКОН 50 мл
ФАЛКОН 100 мл
ФЛИНТ МАКС 5 г
ФЛИНТ МАКС 20 г
ФЛИНТ МАКС 50 г
ФОЛИКУР 50 мл
ФОЛИКУР 100 мл
ФУНГУРАН 150 г
ФУНГУРАН 300 г
ШАМПИОН ВП 15 г
ШАМПИОН ВП 75 г
ШАМПИОН ВП 150 г
ШАМПИОН ВП 300 г
ШАМПИОН ВП 500 г
ШАВИТ 72 ВДГ 20 г
ШАВИТ 72 ВДГ 50 г
ХОРУС 50 ВГ 50 г

ХЕРБИЦИДИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА ОПАКОВКА
АФАЛОН 45 СК 100 мл
АФАЛОН 45 СК 500 мл
ГЛИФОЗАТ 360-С 100 мл
ГЛИФОЗАТ 360-С 200 мл
ГЛИФОЗАТ 360-С 500 мл
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 250 мл
ЗЕНКОР 70ВГ 17,5 г
ЗЕНКОР 70ВГ 50 г
ЗЕНКОР 70ВГ 100 г
ПАНТЕРА 40ЕК 200 мл
ПЕНДИГАН 330 ЕК 100 мл
ПЕНДИГАН 330 ЕК 200 мл
РАУНДЪП 100 мл
РАУНДЪП 200 мл
РАУНДЪП 500 мл
СТОМП 330 ЕК 200 мл
ТЕРМИНАТОР 4СК 250 мл
ТЕРМИНАТОР 4СК 500 мл
ХЕРБОКСОН ТОП 200 мл

Phone: 0888 637 082
Fax: (034) 44-59-87
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България